کلیه کلاسهای جناب آقای دکتر خوش طینت از تاریخ 94/7/11 لغایت 94/7/17 برگزار نخواهد شد

۱۱:۲۶
۱۳۹۴/۷/۱۱

کلیه کلاسهای جناب آقای دکتر خوش طینت از تاریخ 94/7/11 لغایت 94/7/17 برگزار نخواهد شد

اطلاعیه

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری

 

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند کلیه کلاس‌های جناب آقای دکتر خوش طینت از تاریخ 94/7/11 لغایت 94/7/17 برگزار نخواهد شد. تاریخ و اطلاعات مربوط به جلست جبرانی از طریق سایت به دانشجویان گرامی اطلاع رسانی خواهند شد .

 

 امورآموزش


دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم