اطلاعیه در خصوص دریافت کارت دانشجویی

۱۰:۱۶
۱۳۹۴/۷/۴

اطلاعیه در خصوص دریافت کارت دانشجویی

" اطلاعیه "

 

 

از کلیه دانشجویان ورودی جدید تقاضا می‌­شود جهت تهیه فایل کارت دانشجویی شماره حساب بانک پاسارگاد خود را تا روز پنجشنبه مورخ 9/7/94 به امور آموزش اعلام نمایند.

 

 

  امور آموزش


دانشگاه خاتم
دانشگاه‌خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم