کلاس شبکه های چندرسانه ای 28 شهریور تشکیل نمی‌شود

۱۶:۱۱
۱۳۹۴/۶/۲۴

کلاس شبکه های چندرسانه ای 28 شهریور تشکیل نمی‌شود

به اطلاع دانشجویان گروه کامپیوتر گرایش فن آوری می رساند که کلاس شبکه‌های چندرسانه ای آقای دکتر منظوری شنبه 28 شهریور تشکیل نمی‌شود و روز یک شنبه 29 شهریور جلسه جبرانی آن در کلاس 107 برگزار می‌شود.


دانشگاه خاتم
دانشگاه‌خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم