جلسه معارفه دانشجویان ورودی 1394 همه گرایش های گروه کامپیوتر روز 21 شهریور برگزار می گردد

۰۸:۴۸
۱۳۹۴/۶/۱۷

جلسه معارفه دانشجویان ورودی 1394 همه گرایش های گروه کامپیوتر روز 21 شهریور برگزار می گردد

به اطلاع دانشجویان کلیه گرایش های گروه کامپیوتر ورودی 1394 می رساند که جلسه معارفه دانشجویان با اعضای هیات علمی گروه روز شنبه 21 شهریور ساعت 12:30 در دانشگاه بر گزار می گردد. بدیهی است که حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

دکترمحمدعشقی

مدیرگروه کامپیوتر


دانشگاه خاتم
دانشگاه‌خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم