اطلاعیه ثبت نام گروه کامپیوتر

۱۶:۱۶
۱۳۹۴/۶/۱۵

اطلاعیه ثبت نام گروه کامپیوتر

اطلاعیه آموزش

دانشجویان تمامی گرایش های رشته  کامپیوتر بر اساس جدول زیر می بایست انتخاب واحد نمایند. به دلیل ظرفیت محدود کلاس ها در هر کلاس 15 دانشجو از گروه اولویت اول و 10 دانشجو از سایر گروه ها اجازه انتخاب دارند. لذا به طور مثال درس ارزیابی کارایی برای دانشجویان گرایش نرم افزار ورودی سال 94 در نظر گرفته شده است و 15 نفر از این دانشجویان می توانند این درس را اخذ کنند و تنها 10 نفر از دانشجویان گرایش فن آوری اطلاعات ورودی 93 اجازه دارند این درس را اخذ نمایند.

 

دکترعشقی

مدیر گروه کامپیوتر

درس

استاد

اولویت اول

سایر

ارزیابی کارائی

دکتر موقر

نرم افزار- ورودی 94

فناوری اطلاعات-ورودی 93

طراحی سیستم روی تراشه

دکترحسابی

معماری-ورودی 93

معماری-ورودی 94

شبکه های چند رسانه ای

دکترمنظوری

فناوری اطلاعات-ورودی 94

---

شبکه پیشرفته
شنبه

دکتراخترکاوان

فناوری اطلاعات-ورودی 94

معماری-ورودی  94و93

شبکه های اجتماعی

دکترفرشاد صفائی

فناوری اطلاعات-ورودی 93

فناوری اطلاعات-ورودی 94
معماری-ورودی  93 و 94
نرم افزار- ورودی 94

تکامل نرم افزار

دکتر حیدرنوری

نرم افزار- ورودی 93

فناوری اطلاعات-ورودی 93

داده کاوی
یکشنبه

دکتر مجیدی

نرم افزار- ورودی 94

---

نرم افزارپیشرفته

دکترمیریان

نرم افزار- ورودی 94

---

مدلسازی سخت افزار

دکترعشقی

معماری - ورودی 94

--

پردازنده های حسابی

دکتر ناوی

معماری - ورودی 94

معماری - ورودی 93

شبکه پیشرفته
دوشنبه

دکتراخترکاوان

نرم افزار- ورودی 93

---

شبکه بین ارتباطی

دکتر طهرانی

معماری-ورودی 93

--

داده کاوی 2

دکتر مجیدی

نرم افزار- ورودی 93

---

معماری پیشرفته

دکتر طهرانی

معماری-ورودی 94

---


دانشگاه خاتم
دانشگاه‌خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم