اطلاعیه در خصوص مصاحبه حضوری

۱۲:۲۰
۱۳۹۶/۴/۴

اطلاعیه در خصوص مصاحبه حضوری

قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1396 که دانشگاه خاتم را جهت تحصیل برگزیده اند: آزمون مصاحبه حضوری فقط مخصوص رشته "مواد، انرژی ها و تكنولوژی های كوانتومی"  می باشد. همچنین  دانشجویان ممتاز و واجد شرایط استعدادهای درخشان که مایل به جذب در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری هستند طبق آیین نامه جذب استعدادهای درخشان موظف به حضور در مصاحبه حضوری می باشند.

 

داوطلبان دیگر رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم نیاز به انجام مصاحبه حضوری ندارند.

 

امور آموزش 96/04/04


 


اطلاعیه
دانشگاه خاتم
مصاحبه