برنامه تابستان 1396 دانشگاه خاتم

۱۸:۳۴
۱۳۹۶/۴/۴

برنامه تابستان 1396 دانشگاه خاتم

ردیف

نام درس

روزهای تشکیل کلاس

ساعت

شرایط ثبت نام

تاریخ امتحان

1

ریاضی پیش دانشگاهی

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

8-11

-

28/05/96

2

ریاضی پایه (کاربردی 1)

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

8-11

-

28/05/96

3

ریاضی کاربردی 2

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

8-11

ورودیهای 94 و قبل از آن

28/05/96

4

آمار

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

8-12

-

28/05/96

5

پژوهش عملیاتی 1

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

8-11

ورودیهای 93 و قبل از آن

28/05/96

6

حسابداری صنعتی 1

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

8-11

ورودیهای 94 و قبل از آن

26/05/96

7

حسابداری صنعتی 2

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

14-11

ورودیهای 94 مدیریت و 93 حسابداری و قبل از آن

26/05/96

7

اصول حسابداری 2

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

13-17

-

26/05/96

8

اصول حسابداری 3

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

8-12

ورودیهای 94 و قبل از آن

26/05/96

برنامه  درسی تابستان 1396

 

توضیحات

 

  • شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 17/4/1396 و خاتمه آن روز شنبه مورخ 21/5/96 خواهد بود

 

  • امتحانات رأس ساعت 9 صبح و در تاریخهای ذکر شده برگزار می شود .

 

  • هر درس فقط در صورتی که به حد نصاب تشکیل یک کلاس برسد برگزار خواهد شد .

 

  • ثبت نام از طریق سایت دانشگاه و پورتال دانشجو از تاریخ 10 لغایت 14 تیرماه انجام میشود .


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم