برگزاري اولين مدرسه تابستاني بين المللي دانشگاه هنر اصفهان

۱۱:۵۷
۱۳۹۶/۵/۳

برگزاري اولين مدرسه تابستاني بين المللي دانشگاه هنر اصفهان

درباره مدرسه

 

اصفهان شهری که زاینده رودش در حال از دست رفتن است

 

 

امروزه دغدغه محیط زیست به یکی از نگرانی های اصلی در همه سطوح تبدیل شده است. پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی که خود به طور عمده، زاده فعالیت های انسانی همچون آلودگی محیط زیست در قالب وابستگی به خودرو، مصرف بی رویه آب و همچنین مصرف فزاینده سوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر، چرخه باز مواد و مصالح صدمات غیر قابل بازگشتی را به محیط زیست انسان وارد نموده است. از مصادیق این موضوع، بحران آب و به طور ویژه و در رابطه با این برنامه تبدیل شدن زاینده رود به یک رودخانه فصلی می باشد. برای شهروندان و بسیاری از افرادی که اصفهان را دیده اند تصور شهر بدون زاینده رود غیر ممکن است. رودخانه ای که گهواره تولد شهری با این آوازه بوده و وجودش همچون خون در رگ های آن، امروزه در آستانه از بین رفتن است و این خود دلیلی است که معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری، متخصصین محیط زیست، و همه تخصص های مرتبط در این راستا چاره اندیشی نمایند. مدرسه تابستانی دانشگاه هنر اصفهان با موضوع «اصفهان شهری که رودخانه اش در حال از دست رفتن است» ذهن های خلاق دانشجویان و متخصصین حوزه های مختلف را در این فستیوال طراحی به یاری فرا می خواند و از طرح های خلاقانه برای احیای رودخانه و خاطراتش استقبال می نماید. سخنرانی هایی در همین زمینه و با محوریت اصفهان، زاینده رود، تاریخچه آب و باغهای ایرانی، معماری همساز با اقلیم، طراحی شهری سبز، سبزراهها انجام خواهد شد. شرکت کنندگان در گروه های مختلف و با موضوع پیشنهادی خود به مساله می پردازند و و در دوره برگزاری مدرسه، موضوعات با بهره گیری از مشاوره و راهنمایی مدرسین داخلی و خارجی به سرانجام خواهد رسید.

 

 

برگزاركنندگان

این برنامه در چهارچوب یک همکاری آکادمیک بین المللی بین دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه در زمینه شهرسازی (طراحی و برنامه ریزی شهرسازی)، معماری و سایر رشته های مرتبط بین دو کشور ایران و فرانسه انجام خواهد شد.

 


کار دانشجویان در قالب شیت های راندو شده در نهایت یک نمایشگاه را در این رابطه شکل خواهد داد. همچنین همه کارها در قالب کتابی دارای شابک با محوریت ایده های پرورش یافته که محصول کار مشترک گروه های دانشجویی ایرانی و بین المللی است، به زبان های فارسی و انگلیسی به چاپ خواهند رسید.


دانشگاه خاتم
مدرسه بین المللی