برگزاری دوره های دانش افزایی در دانشگاه خاتم

۱۰:۱۰
۱۳۹۶/۵/۲۴

برگزاری دوره های دانش افزایی در دانشگاه خاتم

با احترام به آگاهی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه خاتم می رساند کارگاه های دانش افزایی در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.

 

 

بخش اول کارگاه های دانش افزایی در روزهای 6،4 و 8 شهریورماه ساعت ۹ صبح الی ۱۳ برگزار میگردد.

 

 

استاد دوره: جناب آقای دکتر مقصود فراست خواه

 

 

عناوین دوره: روش و فنون نوین تدریس و کیفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی و ... می باشد. 

 

 


دانشگاه خاتم
هیات علمی
کارگاه دانش افزایی