جلسه هماهنگی پروپوزالهای گروه مدیریت آموزش عالی 15 شهریور برگزار می گردد

۱۷:۲۵
۱۳۹۶/۶/۹

جلسه هماهنگی پروپوزالهای گروه مدیریت آموزش عالی 15 شهریور برگزار می گردد

اساتيد و دانشجويان محترم گروه مديريت آموزش عالي دانشگاه خاتم

 

 

خواهشمنداست براي هماهنگي هاي لازم جهت  انتخاب استاد راهنماي دانشجويان ورودي ٩٥ و بررسي عناوين پروپوزال پايان نامه دانشجويان روز چهارشنبه ١٥ شهريور ساعت ٤ بعدازظهر در محل دانشگاه خاتم حضور بهم رسانيد.


آموزش عالی
دانشگاه خاتم
پایان نامه
پروپوزال