اطلاعیه شماره 3 برگزاری مدرسه تابستانی گروه زبان دانشگاه خاتم

۰۸:۲۸
۱۳۹۷/۵/۱۱

اطلاعیه شماره 3 برگزاری مدرسه تابستانی گروه زبان دانشگاه خاتم

به اطلاع متقاضیان شرکت در کلاس های مدرسه تابستانی گروه زبان دانشگاه خاتم می‌رساند که می‌توانند از طریق سامانه ثبت‌نام اینترنتی در این دوره‌ها ثبت‌نام نمایند.

کلاس‌های ارایه شده:

  • Inferential Statistics by SPSS
  • Mixed-Methods Research Design
  • Analysis of Fiction
  • Literary Criticism
  • Writing Academic Papers in TEFL
  • Qualitative Research Methodology
  • Proposal Writing in Translation Studies
  • SDL Trados

 

 

برای ثبت‌نام در این کلاس‌ها متقاضیان باید به آدرس اینترنتی (http://khatam.ac.ir/node/add/register-courses) مراجعه نمایند. پس از وارد‌‌‌‌ کردن اطلاعات فردی مانند نام و نام خانوادگی ... در انتهای فرم یک منوی آبشاری وجود دارد. متقاضیانی که تنها در 1 دوره قصد شرکت دارند گزینه ESS1C را انتخاب می کنند و مبلغ 1500000 ریال به شکل خودکار آماده پرداخت می شود. چنانچه متقاضی  دانشجوی دانشگاه خاتم می باشد، با انتخاب گزینه مربوط و وارد نمودن شماه دانشجویی، از 500000 ریال تخفیف استفاده می نمایند.

 

 

سپس متقاضی با ورود به درگاه پرداخت می تواند مبلغ مربوط را با استفاده از کارت های بانکی عضو گروه شتاب پرداخت نماید.

 

 

متقاضیـانی که در 2 دوره قصد شرکـت دارند گـزینـه ESS2C را انتخــاب مـی‌کنـنـد و مبـلغ 3000000 ریـال به شکل خودکار آمـاده پرداخــت می‌شود. چنانچه متقاضی دانشجوی دانشگاه خاتم می‌باشد، با انتخاب گزینه مربوط و وارد نمودن شماه دانشجویی، از 1000000 ریال تخفیف استفاده می‌نمایند. سپس متقاضی با ورود به درگاه پرداخت می‌تواند مبلغ مربوط را با استفاده از کارت های بانکی عضو گروه شتاب پرداخت نماید.

 

 

متقاضیانی که در 3 دوره قصد شرکــت دارند گزینه ESS3C را انتـخـاب مـی‌کنـنـد و مبلغ 4500000 ریـال به شـکـل خودکار آماده پرداخـت می‌شود. چنانچه متقاضی دانشجوی دانشگاه خاتم می‌باشد، با انتخاب گزینه مربوط و وارد نمودن شماه دانشجویی، از 1500000 ریال تخفیف استفاده می‌نمایند. سپس متقاضی با ورود به درگاه پرداخت می‌تواند مبلغ مربوط را با استفاده از کارت های بانکی عضو گروه شتاب پرداخت نماید.

 

 

متقاضیان به همین ترتیب برای 4 درس، 5 درس، و 6 درس می‌توانند به ترتیب گزینه های ESS5C، ESS4C، و ESS6C  انتخاب نمایند و مبالغ  6000000 ریال، 7500000 ریال، و9000000 ریال را پرداخت نمایند. تخفیف مربوط به دانشجویان خاتم به طور خودکار لحاظ می‌گردد.

:برنامه کلاس ها به شرح زیر می‌باشد

 

 

Week 1

Days/Time

8:00 – 12:00 a.m.

 

1:00 – 5:00 p.m.

Wednesday
Mordad 17/
August 8

Mixed-Methods Research Design
(Dr. Masoomeh Estaji)

 

Inferential Statistics by SPSS
(Dr. Masood Siyyari)

Literary Criticism
(Dr. Hoda Shabrang)

Analysis of Fiction
(Dr. Hamed Habibzadeh)

Thursday
Mordad 18/
August 9

Mixed-Methods Research Design
(Dr. Masoomeh Estaji)

 

Inferential Statistics by SPSS
(Dr. Masood Siyyari)

Literary Criticism
(Dr. Hoda Shabrang)

Analysis of Fiction
(Dr. Hamed Habibzadeh)

 

 

Week 2

 

8:00 – 12:00 a.m.

 

1:00 – 5:00 p.m.

Wednesday
Mordad 24/
August 15

Qualitative Research Methodology
(Dr. Akram Ramezanzadeh)

 

Writing Academic Papers in TEFL
(Dr. Mohammad Nabi Karimi)

SDL Trados
(Dr. Helia Vaezian)

Proposal Writing in Translation Studies
(Dr. Fatemeh Parham)

Thursday
Mordad 25/
August 16

Qualitative Research Methodology
(Dr. Akram Ramezanzadeh)

 

Writing Academic Papers in TEFL
(Dr. Mohammad Nabi Karimi)

SDL Trados
(Dr. Helia Vaezian)

Proposal Writing in Translation Studies
(Dr. Fatemeh Parham)

 


دانشگاه خاتم
مدرسه تابستانی
گروه زبان دانشگاه خاتم