برنامه امتحانی دانشجویان دکتری

۰۹:۴۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۴

برنامه امتحانی دانشجویان دکتری

برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 مقطع دکتری

 

 

تاریخ

روز

8-10

11-13

14-16

1/11/96

یکشنبه

 

 

متون فلسفه انگلیسی

4/11/96

چهارشنبه

 

 

تاریخ فلسفه یونان

7/11/96

شنبه

 

 

فلسفه اسلامی (96)

8/11/96

یکشنبه

 

 

فلسفه اسلامی مشاء(95)

14/11/96

شنبه

 

 

متون فلسفی عربی(96)


 


برنامه امتحانی
دانشجویان دکترا
دانشگاه خاتم