اطلاعیه دریافت وام دانشجوئی اسفند 1396

۱۰:۰۸
۱۳۹۶/۱۲/۱۰

اطلاعیه دریافت وام دانشجوئی اسفند 1396

به‌نام‌خدا

اطلاعیه دریافت وام دانشجویی

 

 

1.دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده‌اند با مراجعه به انتشارات (طبقه -1) فرم تمدید وام را دریافت و ضمن ثبت درخواست خود از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس SWF.IR (پورتال دانشجوئی – اتوماسیون فاز 2) ، فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ 1396/12/15 به امور دانشجویی تحویل نمایند.

 

 

2.دانشجویانی که فرم مذکور را تحویل ندهند به منزله انصراف از دریافت وام می‌باشد و حتی در صورت ثبت درخواست در سایت صندوق رفاه ، وام به آنها تعلق نخواهد گرفت.

 

 

3.دانشجویانی که برای بار اول می‌خواهند درخواست وام بدهند ، باید نمونه فرم تعهد‌نامه و فرم درخواست وام برای بار اول را از انتشارات (طبقه1-) گرفته، به همراه یک نفر ضامن به دفترخانه مراجعه ،تعهد‌‌نامه محضری را اخذ و پس از تکمیل فرم درخواست به امور دانشجویی تا تاریخ فوق تحویل نمایند.

 

                                                                                                                                                                                           امور دانشجویی


 


دانشگاه خاتم
وام دانشجویی