برنامه امتحانات پایان ترم دوم 96-97 رشته های کارشناسی

۰۷:۲۸
۱۳۹۷/۳/۵

برنامه امتحانات پایان ترم دوم 96-97 رشته های کارشناسی

برنامه امتحانی دوره کارشناسی
در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

 

روز

تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 13-11

پنجشنبه

97/03/31

ریاضی 1 و2- آمار

پژوهش عملیاتی 1و 2و
ریاضی پیش

شنبه

97/04/02

مدیریت مالی 2

روش تحقیق

یکشنبه

97/04/03

اصول حسابداری 2 -
مدیریت تولید و صنعتی 1

حسابداری صنعتی 2و
اصول حسابداری 1

دوشنبه

97/04/04

بانکداری خارجی 2

سازمانهای پولی و مالی

سه شنبه

97/04/05

فارسی - روانشناسی -
حسابداری و حسابرسی دولتی

رفتار سازمانی -
حسابداری مالیاتی و سازمان و مدیریت

چهارشنبه

97/04/06

حقوق تجارت

جغرافیای اقتصادی

پنجشنبه

97/04/07

اندیشه 1 ,2

ریشه های انقلاب و
تفسیر موضوعی

شنبه

97/04/09

حسابرسی 1 و 2

توسعه اقتصادی

یکشنبه

97/04/10

اصول علم اقتصاد2 و
میانه 1,حسابداری 3

بانکداری داخلی 1 و
حسابداری صنعتی 3

دوشنبه

97/04/11

حسابرسی داخلی بانک

زبان تخصصی 2

سه شنبه

97/04/12

مباحث جاری حسابداری

 

چهارشنبه

97/04/13

زبان عمومی و
مالیه عمومی

نظریه های پول و
مدیریت منابع انسانی

پنجشنبه

97/04/14

حسابداری پیشرفته 1 و 2
و میانه 2

 


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی