دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۷
صفحه اصلیاخبار
اشتراک گذاری با :

دانشکده هنر و معماری : برنامه امتحانات پایان ترم اول 98-97 رشته‌های کارشناسی‌ ارشد

تاریخ انتشار: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانات پایان ترم اول 98-97 رشته‌های کارشناسی‌ ارشد


 

           امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 
نيمسال ارائهكد درسنام درسكد ارائه کلاس درساستادزمانبندي تشکيل کلاسزمان امتحان
97150113007خاستگاه هاي نظريه معماري معماري ترم3سعيد حقيرسه شنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
97150113008انسان و محيط معماري ترم3داراب ديباسه شنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
97150113009طرح معماري ارشد3معماري ترم3داراب ديباسه شنبه  از 14:00 تا 19:00  
97150113010حقوق معماري معماري ترم3اصغر ساعد سمیعیچهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
97150113003برنامه دهي و روش هاي طراحيمعماري ترم1سعيد حقيرسه شنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/11/02 از 09:00 تا 12:00 
97150113001طراحي معماري1معماري ترم1سيمون آيوازيانچهارشنبه  از 08:00 تا 12:00  
97150113002روش تحقيق و تدوين پايان نامهمعماري ترم1سيدحسين رضوي حاجي آقاچهارشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
97150173003گياه شناسي کاربرديمنظر ترم1محسن کافيچهارشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
97150173001طرح منظر يکمنظر ترم1آزاده شاهچراغيچهارشنبه  از 12:00 تا 16:00  
97150173004روش تحقيقمنظر ترم1سيدحسين رضوي حاجي آقاچهارشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
97150173002شناخت جزئيات اجرايي محوطهمنظر ترم1محمدجواد ثقفيچهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
97150173009طرح منظر 3منظر ترم 3اصغر ساعد سميعيچهارشنبه  از 10:00 تا 14:00  
97150173010منظر شهريمنظر ترم 3مفیدی چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
97150173011مباني نظري و حکمت منظر منظر ترم 3بنی اردلان سه شنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
97150193003فن آوري هاي معماري داخلي معماري داخلي ترم1محمدجواد ثقفيچهارشنبه  از 12:00 تا 14:00 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
97150193002طرح معماري داخلي1معماري داخلي ترم1سیما رحیمیان چهارشنبه  از 08:00 تا 12:00  
97150193001تاريخ ومباني نظري معماري داخلي معماري داخلي ترم1مهران دشتي تهرانيسه شنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
97150193008سمينار هنر معماري در بينش اسلاميمعماري داخلي ترم3سيمون آيوازيانسه شنبه  از 08:00 تا 10:00  
97150193009سمينار معماري داخلي و عرصه هاي وابستهمعماري داخلي ترم3سيمون آيوازيانسه شنبه  از 10:00 تا 12:00  
97150193010طرح داخلي 3معماري داخلي ترم3مهران دشتي تهرانيسه شنبه  از 14:00 تا 18:00  
97150123003مديريت تدارکات پروژهپروژه و ساخت ترم 1امير فرجيپنج شنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
97150123005نظريه هاي مديريت پروژهپروژه و ساخت ترم 1فرهنگ شعفيچهارشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
97150123001روش هاي آماري و تحقيق در عملياتپروژه و ساخت ترم 1سيدحسين رضوي حاجي آقاچهارشنبه  از 12:00 تا 14:00 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
97150123002مديريت مالي پروژهپروژه و ساخت ترم 1افضلی چهارشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
97150123004سيستم هاي ساختمان و روش هاي اجراپروژه و ساخت ترم 1محمد جعفري فشارکيپنج شنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
97150123012پروژه هاي موردي مديريت پروژه و ساخت ترم 3امير فرجيپنج شنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
9715012013روش هاي مديريت پروژه2پروژه و ساخت ترم 3فرهنگ شعفيچهارشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
97150123011سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه و ساخت ترم 3نگار ارمغانپنج شنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
9715020001مباني زيباشناسي هنر اسلامي پژوهش هنر 97داداشی چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
9715020002کارگاه روش تحقيقپژوهش هنر 97شاهرودی چهارشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
9715020003صورت و معنا در هنر پژوهش هنر 97بنی اردلان سه شنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
9715020004آراي متفکران در باب هنر پژوهش هنر 97سعيد حقيرسه شنبه  از 12:00 تا 14:00 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 

 


 

برچسب‌ها:
برنامه‌امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد