دستورالعمل تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

۱۴:۱۸
۱۳۹۷/۶/۱۱

دستورالعمل تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

دستورالعمل  تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

 

 

  1. شرایط مطلوب و عمومی آن است که دانشجو بعد از انتخاب واحد کل شهریه اعم از ثابت و یا متغیر تحصیلی را یکجا و از طریق درگاه اینترنتی واریز نماید.
  2. آن دسته از دانشجویانی که توان پرداخت یکجای شهریه را ندارند ، با عنایت به جدول زیر میتوانند از شرایط مندرج در جدول پیشنهادی دانشگاه بهره‌مند شوند.

 

                                                                                                                     (مبالغ به ریال)

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد ودکتری

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

سررسید چک های تعهدی

حداقل مبلغ
پیش پرداخت شهریه

5،000،000

12،000،000

 

 

 

واگذاری  3 فقره چک هرکدام حداقل به
مبلغ 3/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/07/1397

25/08/1397

25/09/1397

واگذاری  2 فقره چک هرکدام حداقل به
مبلغ 2/1 مانده شهریه پرداخت نشده

25/07/1397

25/08/1397

 

واگذاری  1 فقره چک به مبلغ کل مانده شهریه پرداخت نشده

25/07/1397

 

 

توضیح اینکه :دانشجویان محترم مشمول بند2 ابتدا، اقدام به واگذاری چک یا چکهای مربوطه به شرح بند 3 و 4 نموده و پس از ثبت چکها در سیستم توسط امور مالی، قادر به پرداخت حداقل مبلغ پیش پرداخت شده و فرآیند ثبت نام به اتمام خواهد رسید . بدیهی تمامی دانشجویان همزمان با تکمیل فرآیند ثبت نام ، تمام بدهی شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  98-1397 را تسویه خواهند نمود.

     3.رعایت شرایط زیر برای دانشجویانی که مشمول شرایط مندرج در بند 2 دستور العمل می باشند ، الزامیست و عدم رعایت شرایط تبعات عدم ثبت نام نهایی را در پی‌داشته و مسولیت آن بعهده دانشجو می‌باشد.

 

 

  • در چک‌های واگذاری در مقابل عنوان "دروجه "بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره "201.8100.10752175.2" به نام موسسه آموزش بزرگ خاتم بابت بخشی از شهریه اینجانب ........... به شماره دانشجویی ...........) به‌طور کامل و خوانا نگاشته شده –در 2 و یا 3 سطر-

 

هیچ بخشی یا کلمه ای  به متن چک اضافه و یا  کم نشود.

 

 

  • دانشجویان محترم چک / چک های صادرشده را  نزد  یکی از شعبه های بانک پاسارگاد در سرتاسرکشور واگذار و رسید واگذاری چک / چک ها را  همراه با تصویر چک/ چک ها  ممهور به مهر شعبه، به امور مالی تحویل و یا از طریق نمابر به شماره 89174530  ارسال می نمایند.

 

  • (دانشجویانی که تصویر چک یا چک های واگذار شده و رسید مربوط را  حداکثر تا 2 روز ، ارسال و یا تحویل امورمالی ننمایند ، انتخاب واحدشان کن لم یکن تلقی خواهد شد)

 

4.لازم به ذکر است دانشجویان محترم بایستی اصل چک یاچک‌های صادر شده را تحویل یکی از شعبه‌های بانک پاسارگاد داده و رسید دریافت نمایند.

مدیریت امور مالی دانشگاه خاتم ازدریافت و پذیرفتن اصل چک یا چک‌های صادر شده  معذور می‌باشد.

                                                                                                                                                     

مدیریت امورمالی دانشگاه خاتم


تسهیل پرداخت شهریه
دانشگاه خاتم