اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود

۰۸:۴۶
۱۳۹۷/۶/۱۸

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کلیه رشته‌ها

 

 

به علت پاره از مشکلات فنی سیستم، ثبت نام دانشجویان موقتا متوقف شده‌است و از ساعت 9 روز 19 شهریور از سر گرفته می‌شود.

 

همچنین دانشجویان جدیدالورود فنی مهندسی اگر مشکلی در ارتباط با سیستم ثبت نام (iums) دارند می‌توانند با شماره 89174064 و 89174068 تماس بگیرند.

 

همچنین دانشجویان جدیدالورود به غیر از فنی مهندسی اگر مشکلی در ارتباط با سیستم ثبت نام (ناد) دارند می‌توانند با شماره  89174407 تماس بگیرند.


اطلاعیه
ثبت نام دانشجویان جدید
دانشگاه خاتم