قرارگیری مجدد دانشگاه خاتم در سطح بندی 1 توسط وزارت علوم

۱۳:۴۳
۱۳۹۵/۸/۱۱

قرارگیری مجدد دانشگاه خاتم در سطح بندی 1 توسط وزارت علوم

نتیجه سطح‌بندی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی اعلام شد.

 

 

دكتر مجتبي شريعتي در اين خصوص اظهار داشت: دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی را در ۵ رده سطح‌بندی شدند.

 

از مجموع ۳۵۸ موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی ۲۶۹ موسسه در این سطح‌بندی قرار داده شدند.

 

وی ادامه داد : برخی از این مؤسسات و دانشگاه‌های غیردولتی به دلیل ناکافی بودن اطلاعات مورد نیاز و همچنین دیر رساندن مدارک نتوانستند در این سطح‌بندی شرکت کنند.

 

شريعتي افزود: براساس این سطح بندی، ۴۷ موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح یک، ۷۸ دانشگاه و موسسه غیرانتفاعی در سطح دو، ۸۱ موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح سه ،۵۱ موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح چهار و ۱۲ موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح پنج قرار گرفتند.

 

 

موسسات آموزش عالی سطح ۱ محدودیت توسعه ندارند:

 

موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی که در سطح یک قرار دارند، از حمایت وزارت علوم برخوردار بوده و محدودیت توسعه نیز ندارند.

 

 

اعمال محدودیت توسعه برای موسسات سطح ۲:

 

دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی که در سطح دو قرار دارند از سوی وزارت علوم حمایت می‌شوند ولی محدودیت توسعه دارند.

 

 

کاهش فعالیت موسسات سطح ۳:

 

موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی که در سطح سه قرار دارند، محدودیت توسعه داشته و همچنین فعالیت آنان نیز کاهش می‌یابد.

 

 

پذیرش صفر برای موسسات سطح ۴:

 

موسسات و دانشگاه‌هایی که در سطح چهار قراردارند، نه تنها محدودیت توسعه، بلکه ممنوعیت توسعه نیز داشته و ظرفیت و توسعه آنها کاهش می‌یابد و تعداد دانشجویان آنها به سمت صفر حرکت می‌کند.

 

امکان انحلال برای موسسات سطح ۵:

 

موسسات و دانشگاه‌هایی هم که در سطح پنج قرار دارند، ممنوعیت توسعه همراه با قطع وضعیت پذیرش داشته و امکان انحلال آنها نیز بررسی می‌شود، یعنی تا ۶ ماه به این موسسات فرصت داده می‌شود و در صورتی که نتوانند شاخص‌های مورد نظر را کسب کنند منحل می‌شوند.

 

 

 

 


توسط وزارت علوم و تحقیقات
دانشگاه خاتم
رتبه بندی
رتبه بندی دانشگاه‌های غیرانتفاعی
رتبه یک
سطح بندی دانشگاه‌های غیرانتفاعی