اطلاعیه گروه کارشناسی حسابداری

۰۷:۱۸
۱۳۹۷/۶/۲۲

اطلاعیه گروه کارشناسی حسابداری

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود کارشناسی حسابداری  در هر سه گرایش می‌رساند که جلسه معارفه با حضور مدیر محترم گروه حسابداری جناب آقای دکتر خوش طینت و اعضای گروه روز شنبه 24 شهریور ساعت 10 صبح در کلاس 205 برگزار می‌گردد. حضور کلیه دانشجویان جدیدالورود الزامی است.


اطلاعیه
حسابداری
دانشگاه خاتم
کارشناسی