محل برگزاری کلاس‌های ترم جدید

۰۹:۰۳
۱۳۹۷/۷/۴

محل برگزاری کلاس‌های ترم جدید

به اطلاع دانشجویان دانشگاه خاتم می‌رساند که با توجه به افتتاح ساختمان شماره دو (دانشور) و انتقال گروه‌های کارشناسی ارشد معماری، حسابداری،مدیریت، مالی، و اقتصاد به این ساختمان، کلاس‌های درس این گروه‌ها نیز در ساختمان شماره دو برگزار می‌گردد. 

لازم به ذکر است کلاسهای گروه‌های کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع، روانشناسی و مشاوره، زبان انگلیسی و حقوق در ساختمان شماره یک (حکیم اعظم) برگزار می‌گردد.

 


 


دانشگاه خاتم
محل برگزاری کلاس‌ها