اطلاعیه جلسه توجیهی گروه حسابداری

۱۳:۱۰
۱۳۹۶/۶/۱۷

اطلاعیه جلسه توجیهی گروه حسابداری

اطلاعیه جلسه توجیهی گروه حسابداری

 

 

قابل توجه پذیرفته‌شدگان رشته‌های حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت :
 


جلسه توجیهی رشته های یاد شده در روز دوشنبه مورخ 96/06/20 راس ساعت 9 صبح در محل دانشگاه برگزار می‌گردد . حضور کلیه پذیرفته‌شدگان الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف می‌باشد .

 

امور آموزش

1396/06/17


اطلاعیه
دانشگاه خاتم
گروه حسابداری