دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۴
صفحه اصلیاخبار
اشتراک گذاری با :

برنامه درسی دوره دکتری فلسفه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

برنامه درسی دوره دکتری  فلسفه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 

رشتهفلسفه
ورودیورودی 95ورودی 96
چهارشنبهتام درس : فلسفه افلاطونتام درس : متن فلسفی به زبان عربی
نام استاد :  دکتر ایمان شفیع بیگنام استاد : دکتر زهره معماری
ساعت کلاس : 4-2ساعت کلاس :4-2
شماره کلاس :شماره کلاس :
 تام درس : زبان یونانی
 نام استاد : دکتر ایمان شفیع بیگ
 ساعت کلاس : 8-4
 شماره کلاس :
پنجشنبهتام درس : فلسفه اسلامیتام درس : فلسفه مشاء
نام استاد : دکتر فاطمه فنانام استاد : دکتر فاطمه فنا
ساعت کلاس : 11-9ساعت کلاس : 13-11
شماره کلاس :شماره کلاس :
 تام درس : متون فلسفی به زبان انگلیسی
 نام استاد : دکتر فاطمه مینایی
 ساعت کلاس : 13-11
 شماره کلاس :
 تام درس : تاریخ فلسفه یونان و رم
 نام استاد : دکتر فاطمه مینایی
 ساعت کلاس: 16-13
 شماره کلاس :

 

برچسب‌ها:
اطلاعیه
دانشگاه خاتم
دکترا
فلسفه