جلسه معارفه دانشجویان کلیه گرایش‌های مهندسی مالی ورودی 95

۲۳:۱۴
۱۳۹۵/۷/۹

جلسه معارفه دانشجویان کلیه گرایش‌های مهندسی مالی ورودی 95

به آگاهی می‌رساند جلسه معارفه دانشجویان مهندسی مالی (گرایش های مالی-بانکداری و مالی-مدیریت و ریسک) ورودی 95 روز  12 مهرماه از ساعت 10 تا ساعت 11 صبح در سالن امام رضا برگزار می‌گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.


دانشگاه خاتم
رشته مهندسی مالی
معارفه
گرایش مالی بانکداری
گرایش مالی مدیریت و ریسک