جلسه معارفه دانشجویان گروه حقوق خصوصی، تجارت بین الملل و حقوق مالی ورودی 95

۲۳:۱۷
۱۳۹۵/۷/۹

جلسه معارفه دانشجویان گروه حقوق خصوصی، تجارت بین الملل و حقوق مالی ورودی 95

به آگاهی می‌رساند جلسه معارفه دانشجویان گروه حقوق خصوصی، تجارت بین‌الملل و حقوق مالی ورودی 95 روز سه‌شنبه 13 مهرماه از ساعت 13 تا ساعت 14 صبح در سالن امام رضا برگزار می‌گردد.حضور تمامی دانشجویان الزامی است.


دانشگاه خاتم
معارفه
گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالی
گروه حقوق خصوصی