جلسه معارفه دانشجویان مهندسی برق ورودی 95

۲۳:۱۹
۱۳۹۵/۷/۹

جلسه معارفه دانشجویان مهندسی برق ورودی 95

به آگاهی می‌رساند جلسه معارفه دانشجویان گروه مهندسی برق ورودی 95 روز چهارشنبه 14 مهرماه از ساعت 12:30 تا ساعت 13:30 در سالن امام رضا برگزار می‌گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.


برق
دانشگاه خاتم
معارفه
گروه مهندسی برق