جلسه معارفه دانشجویان گروه مدیریت ورودی 95

۱۵:۳۸
۱۳۹۵/۷/۱۰

جلسه معارفه دانشجویان گروه مدیریت ورودی 95

به آگاهی می‌رساند جلسه معارفه دانشجویان کلیه گرایش‌های گروه مدیریت ورودی 95 روز سه‌شنبه 13 مهرماه از ساعت 15 تا ساعت 16 در سالن امام رضا برگزار می‌گردد.


دانشگاه خاتم
مدیریت
معارفه
گرایش گروه مدیریت