دانشگاه خاتم برگزار می‌کند: سخنرانی دکتر علی ابراهیم نژاد

۱۸:۳۰
۱۳۹۵/۷/۱۷

دانشگاه خاتم برگزار می‌کند: سخنرانی دکتر علی ابراهیم نژاد

سخنرانی دکتر علی ابراهیم نژاد با موضوع مقایسه نظام‌های مالی بازارمجور و بانک محور روز دوشنبه 17 مهرماه 1395 از ساعت 9:30 در دانشگاه خاتم برگزار می‌گردد.

 


دانشگاه خاتم
دکتر علی ابراهیم نژاد
سخنرانی
مقایسه نظام‌های مالی بازارمجور و بانک
موضوع