اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

۱۱:۵۰
۱۳۹۶/۸/۱۳

اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

به اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته‌های معماری داخلی، معماری سیستم‌های کامپیوتری، هوش‌مصنوعی، نرم‌افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، مهندسی صنایع سیستم‌های کلان، برق قدرت، برق مخابرات، برق کنترل ، مدیریت صنعتی، روانشناسی عمومی، حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق مالی اقتصادی، زبان و ادبیات انگلیسی، مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی و اقتصاد انرژی می‌رساند اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.


 


تکمیل ظرفیت
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد