اطلاعیه در مورد وام دانشجویی

۱۸:۰۵
۱۳۹۷/۸/۶

اطلاعیه در مورد وام دانشجویی

اطلاعیه


به اطلاع دانشجویانی که متقاضی وام شهریه می‌باشند می‌رساند که جهت دریافت فرم درخواست وام و تکمیل آن می‌توانند از تاریخ 1397/08/06 لغایت 1397/08/19 بامراجعه به سایت دانشگاه ،(امور دانشجویی ، کمک هزینه تحصیلی)فرم مربوط را پرینت و پس از تکمیل تحویل امور دانشجویی نمایند." دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده اند باید فرم تمدید وام(شماره 2) را تکمیل نمایند و عدم تکمیل و تحویل بمنزله انصراف از دریافت وام می‌باشد." و دانشجویانی که برای بار اول می‌خواهند وام دریافت نمایند فرم" وام برای بار اول (شماره 1)" را تکمیل و به همراه ضامن خود که باید کارمند دولت یا حقوق بگیر تأمین اجتماعی باشد ، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و پس از دریافت و امضای تعهدنامه آن را به امور دانشجویی تحویل نمایند (نمونه فرم تعهدنامه در قسمت تکثیر واقع در طبقه منفی 1 موجود است). دانشجویان گرامی توجه داشته باشند  ثبت نام در سایت صندوق رفاه الزامی است.


آدرس سایت صندوق رفاه : SWF.ir  پورتال دانشجوئی سامانه فاز 2


ضمناً به اطلاع می‌رساند مبلغ وام براساس اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان و تعداد متقاضیان می‌باشد.


                                                                                                                                                                       امور دانشجوئی 
                                                                                                                                                                        1397/08/06


اطلاعیه
دانشگاه خاتم
صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه خاتم