برنامه مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم، سیستم‌های سایبرفیزیکال

۰۸:۰۱
۱۳۹۵/۶/۲۱

برنامه مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم، سیستم‌های سایبرفیزیکال

سومین بخش از مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم با موضوع سیستم‌های سایبرفیزیکال از روز سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه در دانشگاه خاتم آغاز می‌گردد.

 

دریافت کتابچه رویداد سیستم‌های سایبرفیزیکال

 

برنامه سخنرانی‌ها به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 


دانشگاه خاتم
سیستم‌های سایبرفیزیکال
مدرسه تابستانی
مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم