دانشگاه خاتم برگزار می‌نماید: سخنرانی دکتر احمد لشکری پور در تاریخ 17 و 18 شهریورماه

۱۳:۴۶
۱۳۹۷/۹/۷

دانشگاه خاتم برگزار می‌نماید: سخنرانی دکتر احمد لشکری پور در تاریخ 17 و 18 شهریورماه

 


دانشگاه خاتم
سخنرانی