دانشگاه خاتم برگزارمی‌کند: سخنرانی دکتر هومن ثابتی در تاریخ 13 آذر ماه

۱۳:۵۰
۱۳۹۷/۹/۷

دانشگاه خاتم برگزارمی‌کند: سخنرانی دکتر هومن ثابتی در تاریخ 13 آذر ماه

 

 


دانشگاه خاتم
سخنرانی