اطلاعیه شماره 3: داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه خاتم

۱۳:۱۹
۱۳۹۸/۳/۱۳

اطلاعیه شماره 3: داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه خاتم

 

اطلاعیه شماره 3

 

 جدول زمان‌بندی و محل مصاحبه گروه اول و دوم مصاحبه شوندگان دوره دکتری معماری

 

 

داوطلبان گرامی می‌بایستی در زمان‌های مقرر به دانشگاه خاتم ساختمان شماره 2 به آدرس خیابان شیراز شمالی، دانشور شرقی، نبش بن‌بست دانش کوی پلاک 17 ، دانشگاه خاتم طبقه 5

 

اسامی گروه اول مصاحبه‌شوندگان گروه معماری

تاریخ مصاحبه سه شنبه 1398/03/21

ساعت مراجعه

داوطلب

 

9 الی 10

 

سمیه داودی1
سید احمد مهدی نیا2
فاطمه موسائی3
نازنین حبیب پور کوچکی4

تاریخ مصاحبه سه شنبه 21/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

10الی 11

پریا اکبری5
شاهین جمشیدی6
مصطفی خیری7
سید علی باب الحوائجی8

تاریخ مصاحبه سه شنبه 21/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

11الی 12

ماهان مشایخ9
سید فرشاد معصومی10
نازنین خورسندی11
فاطمه فوقانی12

تاریخ مصاحبه سه شنبه 21/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

12الی 13

ایمان شیخ الانصاری13
میلاد کریمی14
فاطمه رستمی15
مرتضی حمزه نژاد16

 

 

اسامی گروه دوم مصاحبه‌شوندگان گروه معماری

تاریخ مصاحبه چهارشنبه  22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

9 الی 10

سارا نصر اصفهانی1
رضوانه منصوری2
غزاله میرهادی3
سارا اسفندیاری ظهیر4

تاریخ مصاحبه چهارشنبه 22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

10الی 11

فاطمه رضائی5
محمد ترقی جاه6
دلارام سیاحتگر7
آناهیتا عبد شریف آبادی8

تاریخ مصاحبه چهارشنبه 22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

11الی 12

مسلم مستاجران گورتانی9
سمیه سادات ابوالقاسم حسینی10
علی دری11
مژده سروش12

تاریخ مصاحبه چهارشنبه 22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

12الی 13

محمد پورناجیان

13

 

 

 

  • همراه داشتن کارت معتبر شناسایی ( کارت ملی) برای تمامی مصاحبه‌شوندگان الزامی است.

 

  • در روز مصاحبه از پذیرفتن همراه / والدین دانشجویان در محل دانشگاه خاتم معذوریم.