کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با نگاه مفهومی– مدیریتی منتشر شد.

۰۹:۳۷
۱۳۹۸/۱۰/۱۷

کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با نگاه مفهومی– مدیریتی منتشر شد.

کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با نگاه مفهومی– مدیریتی منتشر شد.

 

 

کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با نگاه مفهومی– مدیریتی که توسط ابوالقاسم فخاریان تالیف شده در انتشارات دانشگاه خاتم منتشر شد.این کتاب دارای چهارده فصل می‌باشد و هدف آن معرفی مفاهیم، ابزار و تکنیک‌ها و کارکردهای حسابداری مدیریت به مدیران بانک‌ها و فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای استقرار و بهره‌برداری از سیستم اطلاعاتی جامع و محوری در صنعت بانکداری کشور است.

 برای تهیه این کتاب با شماره 89174074 تماس بگیرید.

 

 


دانشگاه خاتم
کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری