بازدید آقای ژائو ریبیرو ribeiro رئیس بخش آسیا و آسیا پاسیفیک آنسیترال uncitral از دانشگاه خاتم

۱۶:۲۵
۱۳۹۶/۹/۲۰

بازدید آقای ژائو ریبیرو ribeiro رئیس بخش آسیا و آسیا پاسیفیک آنسیترال uncitral از دانشگاه خاتم

 

در روز یکشنبه پنجم آذرماه 96، جلسه‌ای در محل دانشگاه خاتم با حضور رئیس آنسیترال آسیا و آسیا پاسیفیک برگزار شد.

 

 

آنسیترال، (United Nations Commission on International Trade Law) سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد است که تخصصاً در حوزه حقوق تجارت و در جهت تسهیل و یکسان سازی آن در سطح جهان تلاش می کند.

 

 

در پی دعوت صورت گرفته از آقای ژائو ریبیرو، رئیس آسیا و آسیا پاسیفیک این سازمان و حضور ایشان در تهران، هماهنگی‌های لازم جهت حضور ایشان در دانشگاه خاتم صورت گرفت و ایشان در جلسه‌ای رسمی با آقای دکتر شریعت، معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه، آقای محمودیان، معاون محترم توسعه منابع دانشگاه، خانم دکتر افشاری، استاد حقوق تجارت بین الملل، آقای علی نعیمی ذاکر، مسئول تیم داوری تجاری بین المللی و اعضای تیم داوری تجاری بین المللی دانشگاه دیدار کرد.

 

 

در این جلسه که با محوریت موضوعات آموزشی و حقوقی برگزار شد، روندها و نیازها برای ایجاد و توسعه همکاری ها، ما بین آنسیترال و دانشگاه خاتم مورد بحث قرار گرفت.

 

 

در قسمت ابتدایی جلسه که با محوریت همکاری های علمی پیش رفت، سه محور اصلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

 

الف. ایران در شرایط پس از تحریم، نیاز به ایجاد زیرساخت های تجاری دارد و در این راستا به کمک سازمان ملل و خاصه آنسیترال نیاز است.

 

ب. دانشگاه خاتم دارای رشته حقوق تجارت بین الملل است و به منظور تقویت نیروهای ایرانی به مدت 5 سال حداقل یک کارآموز از دانشگاه خاتم جذب شود.

 

پ. تفاهم نامه ای برای برگزاری دوره های آموزشی تابستانی در دانشگاه خاتم امضا شود.

 

در قسمت دوم جلسه نیز، موضوع همکاری ایران با سازمان آنسیترال مطرح شد که آقای ریبیرو معتقد بودند ایران به عنوان کشوری که کنوانسیون نیویورک 1958، قانون نمونه داوری و قانون نمونه تجارت الکترونیک را تصویب نموده است، از اعضای فعال سازمان به حساب می آید و این سازمان برای پیشبرد همکاری با ایران هیچ مانعی ندارد.

 

 

در همین زمینه، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطرح شد و اینکه امکان الحاق ایران با توجه به اینکه ترکیه، مصر و قطر به تازگی به این کنوانسیون پیوسته اند و شباهت های مذهبی و قانونی نیز در این میان وجود دارد.

 

 

جناب آقای دکتر شریعت، قول مساعد دادند تا موضوع را از طریق سرکار خانم دکتر جنیدی، معاون محترم رئیس جمهور و مشاور ایشان جناب آقای دکتر شهبازی نیا پیگیری نمایند و در جهت تسهیل الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا و همین طور به روز نمودند قوانین ایران که تهیه شده توسط آنسیترال است، تلاش مستوفا معمول فرمایند.

 


آنسیترال
بازدید
حقوق تجارت
دانشگاه خاتم