برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع چالش های توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه خاتم

۱۲:۵۱
۱۳۹۶/۹/۲۱

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع چالش های توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه خاتم

زمان : 25 آذرماه 96 از ساعت 15 تا 17
مکان: دانشگاه خاتم (سالن آمفی تئاتر)


انجمن مدیریت ایران
دانشگاه خاتم
سرمایه انسانی
کرسی آزاد اندیشی