اطلاعیه در خصوص شروع کلاسهای کارشناسی

۲۱:۴۹
۱۳۹۵/۷/۴

اطلاعیه در خصوص شروع کلاسهای کارشناسی

به آگاهی می رساند کلاس‌های درس رشته‌های کارشناسی طبق برنامه از تاریخ شنبه 10 مهرماه آغاز می گردد.

 

 

 

آموزش دانشگاه خاتم

 


دانشگاه خاتم
رشته‌های کارشناسی