پنجشنبه7 دی ماه آخرین مهلت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید است

۲۳:۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۶

پنجشنبه7 دی ماه آخرین مهلت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید است

" اطلاعیه مهم "

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بازه ثبت ارزشیابی اساتید از روز شنبه 2/10/1396 لغایت پنجشنبه 7/10/1396 جهت ثبت ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان باز می باشد.

 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند جهت ثبت ارزشیابی ابتدا می‌بایست نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند.

 

توجه داشته باشید ناظران جلسه امتحان از حضور افراد بدون کارت در جلسه امتحان جلوگیری خواهند نمود، نظر به اینکه در روز آزمون کارکنان آموزش مشغول انجام مقدمات امتحانات می باشند، امکان صدور کارت به هیچ وجه برایشان مقدور نخواهد.

 

  امور آموزش


ارزشیابی
اساتید