اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی 1392 و 1393

۱۱:۲۳
۱۳۹۴/۶/۹

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی 1392 و 1393

 

مؤسسه آموزش عالی خاتم

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی‌های 93 و قبل از آن میرساند، سایت موسسه خاتم جهت ثبت نام از ساعت 12:10 روز یکشنبه مورخ 1394/06/15 لغایت ساعت 23 روز سه شنبه مورخ 1394/06/17 باز خواهد بود.

 

دانشجویان جهت دسترسی به ثبت نام موظف به پرداخت شهریه ثابت و باقیمانده بدهی خود می باشند، همچنین پس از ثبت نام و مشخص شدن هزینه ثبت نام، الباقی شهریه خود را بایستی طی دو فقره چک در وجه بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره "2-10752175-8100-201" به نام موسسه آموزش عالی خاتم ( در متن چک قید شود بابت بخشی از شهریه اینجانب ................. به شماره دانشجویی ....................) به یکی از شعبه های بانک پاسارگاد واگذار و رسید مربوطه را همراه با تصویر چک ممهور به مهر شعبه، به امور مالی تحویل و یا از طریق نمابر به شماره 89174530 ارسال نمایند.

 

بدیهی است در صورت عدم ارائه رسید چک‌ها به امور مالی ثبت نام قطعی تلقی نشده و اسامی دانشجویان در لیست کلاسها منظور نخواهد شد. مهلت اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود و دانشجویانی که موفق به ثبت نام نگردند تا زمان حذف و اضافه ثبت نام آنان به تعویق خواهد افتاد و در جلسات برگزار شده کلاس برای آنان غیبت منظور خواهد شد.


دانشگاه خاتم
دانشگاه‌خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم
موسسه خاتم