اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان

۲۰:۴۷
۱۳۹۴/۵/۲۰

اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان

بسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویانی که در تابستان انتخاب واحد نموده اند میرساند سایت از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 21/05/1394 جهت تسویه شهریه، ارزشیابی و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان باز می باشد.

 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند حضور در جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه مقدور نخواهد بود.


دانشگاه خاتم
دانشگاه‌خاتم