طرح سطح‌بندی موسسات و مراکز آموزش غیردولتی

۰۹:۱۳
۱۳۹۴/۴/۳۱

طرح سطح‌بندی موسسات و مراکز آموزش غیردولتی

 

در طرح سطح‌بندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با هدف کنترل گسترش کمی و ارتقا کیفی این موسسات و فراهم نمودن فضای سالم رقابتی بین موسسات انجام گرفته است؛ موسسه آموزش عالی خاتم در سطح 1 قرار گرفت.

 

لازم به یادآوری است که در این طرح 296 موسسه آموزش عالی مورد بررسی و سطح‌بندی قرار گرفته است. بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، موسساتی که در سطح 1 ارزیابی شده‌اند حایز حداقل 50 امتیاز بوده اند. موسسات سطح 1 مورد حمایت و تشویق وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری قرار گرفته و محدودیت توسعه ندارند.

 

جزییات این طرح در گزارش ایسنا آمده است.


دانشگاه خاتم
سطح بندی
غیرانتفاعی
غیردولتی
موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی