اطلاعیه آموزش: برنامه امتحانات ترم تابستان

۱۱:۵۰
۱۳۹۴/۴/۳۰

اطلاعیه آموزش: برنامه امتحانات ترم تابستان

 

برنامه امتحانات ترم تابستان 1394 موسسه آموزش عالی خاتم به شرح زیر اعلام می‌گردد.

 

 

روز

تاریخ

درس

ساعت

شنبه

94/05/24

حسابداری صنعتی 1

9 صبح

شنبه

94/05/24

ریاضی پایه

9 صبح

سه شنبه

94/05/27

آمار

9 صبح

سه شنبه

94/05/27

زبان عمومی

9 صبح


اطلاعیه آموزش
امتحانات
ترم تابستان
دانشگاه خاتم