آخرین مهلت برای ارایه فرم پروپوزال گروه کامپیوتر

۱۳:۰۰
۱۳۹۴/۳/۲۴

آخرین مهلت برای ارایه فرم پروپوزال گروه کامپیوتر

اطلاعیه

 

بدین‌وسیله به اطلاع تمامی دانشجویان ورودی 93 گروه کامپیوتر می‌رساند که جلسه بررسی و تصویب پایان‌نامه‌های دانشجویان در روز یک شنبه 31 خرداد برگزار می‌گردد. بدیهی است که کلیه دانشجویان بایستی تا تاریخ مذکور فرم‌های امضا شده را تحویل گروه دهند.

 

 

مدیر گروه کامپیوتر

دکتر محمدعشقی


اطلاعیه آموزش
دانشگاه خاتم
گروه کامپیوتر