آخرین فرصت برای تسویه و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

۱۲:۵۶
۱۳۹۴/۳/۱۸

آخرین فرصت برای تسویه و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان


اطلاعیه

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویانی که تاکنون موفق به انجام تسویه حساب، تکمیل فرم ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نشده اند می‌رساند که برای آخرین بار در روز چهارشنبه مورخ 1394/3/20 سایت دانشگاه باز و در دسترس خواهد بود.

 لذا این دسته از دانشجویان باید در روز چهارشنبه این مراحل را تکمیل کنند. بدیهی است که به علت شروع امتحانات از روز  1394/3/21 به بعد از ورود دانشجویان به بخش آموزش و حضور در جلسه امتحان بدون کارت ورود ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

بخش آموزش


اطلاعیه آموزش
دانشگاه خاتم