فراخوان برگزاری اولین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

۱۰:۲۳
۱۳۹۳/۶/۱۲

فراخوان برگزاری اولین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

در راستای تحقق اهداف ملی و توسعه‌ي نیروی انسانی متخصص و مجرب و ارتباط صنعت با دانشگاه، اولین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی توسط دانشکده‌ي مدیریت دانشگاه تهران با همکاری شرکت ارزش پرداز آریان (آیکو) و موسسه‌ي آموزش عالی خاتم، در قالب سخن‌رانی و ارائه‌ي مقالات منتخب در نیمه‌ي دوم آذر ماه سال 93 با موضوعات و محورهای زیر برگزار می‌گردد:

 

  • مدیریت ریسک در صنعت بانک‌داری؛ ریسک اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی؛

 

  • مدیریت ریسک در بازارهای مالی؛ ابزارها و نهادها؛

 

  • مدیریت ریسک در نهادهای مالی؛ بورس‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌ها؛

 

  • مدیریت ریسک در صنعت بیمه؛

 

  • ریسک نرخ ارز در ایران؛ تاثیرات، اندازه‌گیری، مدل‌سازی و مدیریت؛

 

  • مدیریت ریسک در موسسات تولیدی و پروژه‌ها؛

 

  • قراردادهای اختیار معامله، کارکردها، امکان‌سنجی و طراحی؛

 

  • ابزارهای مالی اسلامی، امکان‌سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی؛

 

  • ابزارهای مالی ساختارمند و ترکیبی، امکان‌سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی؛

 

  • آسیب‌ شناسی طراحی ابزارهای مالی و مدیریت ریسک در ایران.

 

لذا دبیرخانه‌ی اجرایی همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی از مشارکت اساتید، دانشجویان، متخصصین امر، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها، موسسات پژوهشی و فناوری، شرکت‌ها و موسسات خصوصی کشور استقبال نموده و از آن‌ها دعوت مي‌نمايد تا با حضور خود در این همایش به غنای علمی آن افزوده و ما را در رسیدن به اهداف مذکور یاری نمایند.

 

اندیش‌مندان و صاحب‌نظران می‌توانند جهت ارسال مقالات و ثبت‌نام به سایت همایش به آدرس www.Ferm.ir مراجعه نمایند.


دانشگاه خاتم
همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی