انتصاب رئيس دانشکده‌ي فنی و مهندسی

۱۱:۳۷
۱۴۰۰/۶/۳۰

انتصاب رئيس دانشکده‌ي فنی و مهندسی

با حکم ریاست محترم دانشگاه مورخ 1400/06/30، جناب آقاي دكتر سید محمدتقی بطحایی به سمت ریاست دانشکده‌ي فنی و مهندسی منصوب شد.


 


جناب آقای دکتر سیدمحمدتقی بطحایی
دانشکده فنی و مهندسی
ریاست دانشکده