دریافت کارت ورود به جلسه‌ي امتحانات ترم تابستان

۱۲:۲۴
۱۳۹۵/۵/۲۴

دریافت کارت ورود به جلسه‌ي امتحانات ترم تابستان

اطلاعیه

 

دانشجویان گرامی:

جهت شرکت در امتحانات تابستان دریافت کارت ورود به جلسه‌ي امتحان ضروری می‌باشد. بازه‌ي دریافت کارت و ارزش‌یابی کلاس‌های تابستان از روز دوشنبه مورخ 1395/05/25  می‌باشد.

 

 امور آموزش

 

 


آموزش
اطلاعیه
اطلاعیه آموزش
کارت امتحان