دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۱
صفحه اصلیاخبار
اشتراک گذاری با :

معاون آموزشی وزارت علوم: کارشناسی‌ارشد بدون پایان‌نامه وجود ندارد.

تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

 

معاون آموزشی وزارت علوم:کارشناسی‌ارشد بدون پایان‌نامه وجود ندارد.

 

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان کارشناسی‌ارشد در همه‌ي زیرنظام‌ها موظف به ارائه‌ي پایان‌نامه هستند، گفت: با دانشگاه‌هایی که خارج از آیین‌نامه‌های آموزشی ابلاغی تصمیم‌گیری کنند، برخورد خواهد شد.

 

 

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ارائه‌ي پایان‌نامه از سوی دانشجویان دوره‌ي کارشناسی ارشد تمامی زیرنظام‌های آموزشی را ضروری دانست و اظهار کرد: هیچ دانشگاهی خارج از آیین‌نامه و ضوابط نمی‌تواند قانون جدید آموزشی و پژوهشی تدوین کند. بنابراین آنچه که در آیین‌نامه ذکر شده است باید ملاک عمل تمامی دانشگاه‌ها و زیرنظام‌های آموزشی قرار بگیرد.

 

 

وی در ادامه گفت: در آیین‌نامه‌‌ي آموزشی که به همه دانشگاه‌ها و زیرنظام‌های آموزشی نیز ابلاغ کردیم به صراحت تاکید شده است که همه‌ي دانشجویان دوره‌ي کارشناسی‌ارشد در همه‌ي دانشگاه‌ها برای فارغ‌التحصیلی موظف به ارائه‌ي پایان‌نامه هستند.

 

 

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: همه‌ي زیرنظام‌های آموزشی موظف به تبعیت از قانون هستند و با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند برخورد خواهد شد، بر اساس آیین‌نامه‌ي آموزشی تاکید شده است که در موارد خاص نیز اگر دانشجویی نتواند و یا نخواهد پایان‌نامه ارائه دهد نیز چگونه باید عمل شود که این موارد نیز باید ملاک عمل همه دانشگاه‌ها قرار بگیرد و هیچ زیرنظامی اعم از دانشگاه آزاد، مراکز غیرانتفاعی و دولتی مجاز به این نیستند خارج از آیین‌نامه قانون جدیدی وضع کنند مگر در مواردی که به دانشگاه تفویض اختیار شده باشد.

 

 

برچسب‌ها:
وزارت علوم
کارشناسی ارشد