راه‌اندازی آزمایش‌گاه مالی محاسباتی خاتم

۱۳:۰۵
۱۳۹۵/۵/۲

راه‌اندازی آزمایش‌گاه مالی محاسباتی خاتم

آزمایشگاه مالی محاسباتی خاتم

 

آزمایش‌گاه محاسبات مالی دانشگاه خاتم (Khatam Computational Finance Lab) به همت جناب آقای دکتر احمد پویانفر مدیر محترم گروه مالی و با همکاری اعضای گروه کامپیوتر در سال 1395 تاسیس گردید. این آزمایش‌گاه با هدف انجام تحقیقات میان رشته‌ای در زمینه‌ی کاربرد روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری در محاسبات مالی تاسیس گردیده است.

 

در حال حاضر امکانات آزمایش‌گاه شامل 10 دستگاه کامپیوتر می‌باشد که 4 عدد از آن‌ها، کامپیوترهای قدرتمند برای محاسبات و شبیه‌سازی هستند.

 

هزینه‌ی راه‌اندازی این آزمایش‌گاه توسط صندوق نیکوکاری دانشگاه خاتم تامین گردیده است.

 

 

 


آزمایشگاه
آزمایشگاه مالی محاسباتی
آزمایشگاه مالی محاسباتی دانشگاه خاتم
دانشگاه خاتم
مالی