اطلاعیه‌ي دانشگاه خاتم در خصوص امتحانات روز یک‌شنبه 8 بهمن و دوشنبه 9 بهمن

۱۰:۱۱
۱۳۹۶/۱۱/۸

اطلاعیه‌ي دانشگاه خاتم در خصوص امتحانات روز یک‌شنبه 8 بهمن و دوشنبه 9 بهمن

اطلاعیه‌ي دانشگاه خاتم در خصوص امتحانات روز یک‌شنبه 8 بهمن و دوشنبه 9 بهمن

 

تاریخ ارسال: 11/08/1396 - 10:11

دانشگاه خاتم به اطلاع می‌رساند که امتحانات امروز یک‌شنبه 8 بهمن به دوشنبه‌ي هفته‌ي آینده 16 بهمن و امتحانات فردا دوشنبه 9 بهمن به سه‌شنبه 17 بهمن منتقل گردید. کلیه‌ي امتحانات در همان ساعات مقرر برگزار می‌گردد. به طور مثال امتحان 8 صبح روز دوشنبه 9 بهمن در ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 17 بهمن برگزار می‌گردد.

 

دانشگاه خاتم


اطلاعیه
امنحانات
دانشگاه خاتم